Pravila privatnosti

Osobni podaci Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Svrha prikupljanja Kao voditelj obrade, Apartmani Gonar 300 Rab prikuplja osobne podatke u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranica, ostvarivanja poslovne suradnje, kao i u svrhu odgovora na upite postavljene od strane posjetitelja. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka sadržana je u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka). Prikupljanje i korištenje osobnih podataka Osobni podaci koje posjetitelji upisuju prilikom prijave ili postavljanja upita koriste se za buduću komunikaciju vezanu uz predmet prijave ili upita. Slanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako posjetitelji odbiju upisati osobne podatke, neće biti moguće uspostaviti komunikaciju. Podaci se pohranjuju u Apartmani Gonar 300 Rab bazu podataka i čuvaju se najviše jedanaest godina od završetka aktivnosti vezanih uz predmet komunikacije. U slučaju da predmetna komunikacija rezultira sklapanjem ugovora, podaci se čuvaju za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Apartmani Gonar 300 Rab neće otkrivati osobne podatke trećoj strani, osim ako to ne predstavlja zakonsku obavezu.